Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Υπηρεσία

Χαιρετισμός Διευθυντή

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη νέα, αναβαθμισμένη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ).

Η Υπηρεσία μας είναι επιφορτισμένη με την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για τη χώρα μας. Τη μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό προφίλ, φιλικό στο περιβάλλον, το οποίο θα προσφέρει ευκαιρίες βιώσιμης διαβίωσης στους πολίτες, οικονομική ανάπτυξη στις επιχειρήσεις, ευημερία και εξωστρέφεια στη χώρα.

Μέσω του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα, έχουμε ως θέσει φιλόδοξους στόχους, οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης για να γίνουν ακόμη πιο φιλόδοξοι, ώστε οι επόμενες γενιές να μεγαλώνουν σε μια χώρα όπου η ενέργεια που χρησιμοποιείται προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, η κατανάλωση ενέργειας βρίσκεται στα ελάχιστα δυνατά επίπεδα με την εφαρμογή αποδοτικών μέτρων εξοικονόμησης και η ατμόσφαιρα είναι απαλλαγμένη από επικίνδυνους για την υγεία ρύπους.

Οι άξονες πολιτικής της πολυδιάστατης Στρατηγικής μας για ταχεία μετάβαση στην πράσινη ενέργεια εστιάζονται:

  • Στην ενίσχυση ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού και στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.
  • Στη λειτουργία ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.
  • Στην ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών στην αγορά ενέργειας μέσα από την αξιοποίηση του εθνικού δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και των εγχώριων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στη μείωση κόστους ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
  • Στην παροχή κινήτρων για ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας όσον αφορά στις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν από νοικοκυριά, επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου τομέα προς μία πράσινη και κυκλική οικονομία.
  • Σε επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογικές λύσεις και πράσινα έργα υποδομής.
  • Σε εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου.

Έχουμε σχέδιο, έχουμε βούληση, έχουμε εξασφαλίσει σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους από τα ευρωπαϊκά ταμεία και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης «Κύπρος_το Αύριο», που ξεπερνούν τα €370 εκατ. την επταετία 2021-2027, εκ των οποίων την τριετία 2021-2023 θα προκηρυχθούν μέσω σχεδίων χορηγιών πέραν των €290 εκατ., για να πετύχουμε και γιατί όχι να ξεπεράσουμε τους στόχους μας.

Η νέα απλοποιημένη ιστοσελίδα μας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην επικοινωνία μας με το κοινό, καθώς στοχεύει στη σωστή πληροφόρηση των συμπολιτών μας, μέσα από χρήσιμες και επίκαιρες πληροφορίες, ώστε να είναι εύκολη η κατανόηση των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τις πράσινες τεχνολογίες, αναδεικνύοντας το σημαντικό τους ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας, στην εξοικονόμηση πόρων και στη μείωση του κόστους της ενέργειας. Η σελίδα μας αποτελεί επίσης πύλη ενημέρωσης για τα Σχέδια Χορηγιών που προκηρύσσονται από το ΥΕΕΒ και παραχωρούνται ως κίνητρα για ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων κι άλλων υποδομών, ενώ αποτελεί και οδηγό για τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αξιοποίηση των Σχεδίων.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα Σχέδια μας, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, έχουν ψηφιοποιηθεί, έχουν απλοποιηθεί και παρέχουν σημαντικά αυξημένες χορηγίες, ενώ στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του κράτους έχει δοθεί έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και των κατοίκων ορεινών κοινοτήτων.

Εκ μέρους και του προσωπικού της Υπηρεσίας Ενέργειας, εύχομαι ευχάριστη και εποικοδομητική πλοήγηση.

Χαράλαμπος Ρούσος

Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας

 

Ανακοινώσεις

Γραφείο Τύπου