Loading...

Μεθοδολογία μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 6%, η μεθοδολογία υπολογισμού καθορίζεται στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/652 για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την Οδηγία 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ. Η μείωση των εκπομπών μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση: (1) βιοκαυσίμων που έχουν σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, (2) ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, (3) συμβατικών καυσίμων με χαμηλότερες εκπομπές από τη βενζίνη και το ντίζελ όπως είναι το φυσικό αέριο και το υγραέριο κίνησης, είτε (4) μέσω της μείωσης των εκπομπών κατά το πρώτο στάδιο (Upstream Emissions Reduction), δηλαδή πριν η πρώτη ύλη (π.χ. αργό πετρέλαιο) εισέλθει στο διυλιστήριο ή στην εγκατάσταση παραγωγής του τελικού καυσίμου.

Οι προμηθευτές που έχουν υποχρέωση για μείωση των εκπομπών, η μέθοδος υπολογισμού της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων και της ενέργειας, το βασικό πρότυπο καυσίμου και ο μορφότυπος που χρησιμοποιούν οι προμηθευτές καυσίμων για υποβολή στοιχείων και πληροφοριών για συμμόρφωση με τη μείωση των εκπομπών αερίων καθορίζονται στα πιο κάτω Διατάγματα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

  • Το περί του Ορισμού των Προμηθευτών που είναι Υπεύθυνοι για την Παρακολούθηση και Υποβολή Έκθεσης σχετικά με τις Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου Κύκλου Ζωής Διάταγμα του 2019 (ΚΔΠ 316/2019),
  • Το περί της Μεθόδου Υπολογισμού της Έντασης των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου των Καυσίμων και της Ενέργειας Διάταγμα του 2019 (ΚΔΠ 318/2019),
  • Το περί της Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Βασικού Προτύπου Καυσίμου Διάταγμα του 2018 (ΚΔΠ 117/2018),
  • Το περί του Μορφότυπου που χρησιμοποιούν οι Προμηθευτές Καυσίμων για υποβολή στοιχείων και πληροφοριών για συμμόρφωση με τη μείωση των εκπομπών αερίων Διάταγμα του 2019 (ΚΔΠ 319/2019).

Ανακοινώσεις

Γραφείο Τύπου