Loading...

Γενικά

i. Όταν ένα έργο:
α) Έχει υποβάλει αίτημα και έχει ενταχθεί στο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης δικτύου του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρισμού/Αερίου στην Κύπρο και ακολούθως
β) έχει υποβάλει αίτημα προς ENTSO-E/ENTSO-G και έχει ενταχθεί στο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης δικτύου (TYNDP) της ΕΕ,
τότε έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα να ενταχθεί στον Ενωσιακό Κατάλογο των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ), νοουμένου ότι τηρεί τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 347/13.

 

ii. Όταν ένα έργο έχει ενταχθεί στον Ενωσιακό Κατάλογο των ΕΚΕ τότε ακολούθως προβαίνει στη διαδικασία χορήγησης άδειας η οποία αποτελείται από τις ακόλουθες δύο διαδικασίες, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 347/13:
α) Τη διαδικασία που προηγείται της αίτησης, που ξεκινά με τη γραπτή Κοινοποίηση του έργου από τον Φορέα Υλοποίησης του και ολοκληρώνεται με την αποδοχή της Κοινοποίησης από την Εθνική Αρμόδια Αρχή (ΕΑΑ). Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη.
β) Αμέσως μετά ακολουθεί η διαδικασία χορήγησης άδειας η οποία είναι συνεχόμενη της διαδικασίας που προηγείται της αίτησης και καλύπτει την περίοδο από την ημερομηνία αποδοχής της υποβληθείσας αίτησης έως την έκδοση εμπεριστατωμένης απόφασης, δηλαδή τη συνολική αδειοδότηση του έργου. Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος και έξι μήνες. Συνολικά και οι δύο διαδικασίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 3 έτη και έξι μήνες.

Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για επέκταση της διάρκειας αδειοδότησης, αυτή δίνεται από την ΕΑΑ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 9 μήνες συνολικά και για τις δύο διαδικασίες.


Δυνατότητα χρηματοδότησης των ΕΚΕ από τη διευκόλυνση "Συνδέοντας την Ευρώπη"
Τα ΕΚΕ μπορούν να υποβάλουν αίτημα για χρηματοδότησή τους από τη διευκόλυνση "Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF)". To αίτημα υποβάλλεται από τον Φορέα Υλοποίησης του ΕΚΕ μετά από πρόσκληση της διευκόλυνσης "Συνδέοντας την Ευρώπη", προς όλα τα EKE.

Ανακοινώσεις

Γραφείο Τύπου