Loading...

Γενικά

i. Όταν ένα έργο:

 α) Έχει υποβάλει αίτημα και έχει ενταχθεί στο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης δικτύου του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρισμού/Αερίου στην Κύπρο και ακολούθως

β) έχει υποβάλει αίτημα προς ENTSO-E/ENTSO-G και έχει ενταχθεί στο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης δικτύου (TYNDP) της ΕΕ,

τότε έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα να ενταχθεί στον Ενωσιακό Κατάλογο των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) και Έργων Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (ΕΑΕ) νοουμένου ότι τηρεί τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο Άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2022/869.

ii. Όταν ένα έργο έχει ενταχθεί στον Ενωσιακό Κατάλογο τότε ακολούθως προβαίνει στη διαδικασία αδειοδότησης η οποία αποτελείται από τις ακόλουθες δύο διαδικασίες, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2022/869:

α) Τη διαδικασία που προηγείται της αίτησης, που ξεκινά με τη γραπτή Κοινοποίηση του έργου από τον Φορέα Υλοποίησης του και ολοκληρώνεται με την αποδοχή της Κοινοποίησης από την Εθνική Αρμόδια Αρχή (ΕΑΑ). Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες .

β) τη διαδικασία χορήγησης άδειας η οποία είναι συνεχόμενη της πιο πάνω διαδικασίας και καλύπτει την περίοδο από την ημερομηνία αποδοχής της υποβληθείσας αίτησης έως την έκδοση εμπεριστατωμένης απόφασης, δηλαδή τη συνολική αδειοδότηση του έργου. Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει  τους 18 μήνες. Συνολικά και οι δύο διαδικασίες δεν υπερβαίνουν τους 42 μήνες.

Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για επέκταση της διάρκειας αδειοδότησης, αυτή δίδεται από την ΕΑΑ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 9 μήνες συνολικά και για τις δύο διαδικασίες.

Δυνατότητα χρηματοδότησης των ΕΚΕ από τη διευκόλυνση "Συνδέοντας την Ευρώπη".

Τα ΕΚΕ και τα ΕΑΕ μπορούν να υποβάλουν αίτημα για χρηματοδότησή τους από τη διευκόλυνση "Συνδέοντας την Ευρώπη" (CEF) για τον τομέα της Ενέργειας. To αίτημα υποβάλλεται από τον Φορέα Υλοποίησης του έργου μετά από πρόσκληση υποβολής προτάσεων του CEF.

Ανακοινώσεις

Γραφείο Τύπου