Loading...

Γενικά

Α. Εγγραφή κοινοτικών στο Μητρώο Παρόχων Ενεργειακών Υπηρεσιών
Αδειοδοτημένοι ή/και πιστοποιημένοι σε άλλα κράτη μέλη Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών δύνανται να εγκατασταθούν στην Δημοκρατία και να παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες στην επικράτεια Δημοκρατίας εφόσον εγγραφούν στο μητρώο Παρόχων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΠΕΥ). Η εγγραφή αυτή εγγραφή γίνεται με αίτηση στην αρμόδια αρχή η οποία υποβάλλεται με έντυπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι των Περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες ( Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών) Κανονισμών, ΚΔΠ 210/2014.
Το τέλος εξέτασης αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο είναι 200 ευρώ.


Β. Προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών κοινοτικών Παρόχων Ενεργειακών Υπηρεσιών
Πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος δύναται να παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες στην επικράτεια της Δημοκρατίας, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο και χωρίς την υποχρέωση έκδοσης άδειας, νοουμένου ότι μετακινείται στην Δημοκρατία προκειμένου να ασκήσει προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες του και είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος και ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στο κράτος αυτό, με δικαίωμα στο εν λόγω κράτος μέλος να παρέχει υπηρεσίες ανάλογες με αυτές που προτίθεται να διενεργήσει στη Δημοκρατία.


Ο Πάροχος Ενεργειακής Υπηρεσίας που προτίθεται να παράσχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία), πριν την έναρξη των εν λόγω υπηρεσιών οφείλει να ενημερώσει γραπτώς την αρμόδια αρχή (Υπηρεσία Ενέργειας ΥΕΕ&Β). Ο Πάροχος Ενεργειακής Υπηρεσίας που συνάπτει ΣΕΑ με τελικό καταναλωτή στη Δημοκρατία, ενημερώνει την αρμόδια αρχή εντός 10 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της ΣΕΑ.

Η αρμόδια αρχή κρίνει κατά περίπτωση το προσωρινό και περιστασιακό χαρακτήρα της παροχής υπηρεσίας και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διάρκεια, συχνότητα, περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της.


Ο Πάροχος Ενεργειακής Υπηρεσίας εγκατεστημένος σε κράτος μέλος που παρέχει προσωρινά τις υπηρεσίες υπόκειται στις ισχύουσες από την Κυπριακή νομοθεσία διατάξεις επαγγελματικού η διοικητικού χαρακτήρα, αλλά δεν υποχρεούται να εγγραφεί ή να συμμετέχει ως μέλος σε τοπικούς η άλλους συλλόγους.

Ο χρόνος διεκπεραίωσης κυμαίνεται από 1 έως 4 μήνες.

Ανακοινώσεις

Γραφείο Τύπου