Loading...

Γενικά

Α. Εγγραφή Κοινοτικών στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών

Αδειοδοτημένοι ή/και πιστοποιημένοι σε άλλα κράτη μέλη ενεργειακοί ελεγκτές δύνανται να εγκατασταθούν στη Δημοκρατία και να ασκήσουν το επάγγελμα του ενεργειακού ελεγκτή στη Δημοκρατία εφόσον εγγραφούν στο μητρώο ενεργειακών ελεγκτών και τέτοια εγγραφή γίνεται με αίτηση στην αρμόδια αρχή η οποία υποβάλλεται με έντυπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V των Περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακες Υπηρεσίες (Ενεργειακοί Ελεγκτές) Κανονισμών, ΚΔΠ184/2012 .

Το τέλος εξέτασης αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο είναι 200 ευρώ.

 

Β. Προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών ενεργειακού ελεγκτή από κοινοτικούς

Ενεργειακός ελεγκτής εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος δύναται να διενεργεί ελέγχους στη Δημοκρατία, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο και χωρίς την υποχρέωση έκδοσης άδειας, νοουμένου ότι μετακινείται στη Δημοκρατία προκειμένου να ασκήσει προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες του για να διενεργήσει συγκεκριμένο ενεργειακό έλεγχο, και είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος και ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του ενεργειακού ελεγκτή στο κράτος αυτό με δικαίωμα στο εν λόγω κράτος μέλος να διενεργεί ελέγχους ανάλογους με αυτούς που προτίθεται να διενεργήσει στη Δημοκρατία.

Ο ενεργειακός ελεγκτής που προτίθεται να παράσχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία, πριν την έναρξη των εν λόγω υπηρεσιών οφείλει να ενημερώσει γραπτώς την αρμόδια αρχή (Υπηρεσία Ενέργειας ΥΕΕ&Β).

Η αρμόδια αρχή κρίνει κατά περίπτωση το προσωρινό και περιστασιακό χαρακτήρα της παροχής υπηρεσίας ενεργειακού ελέγχου και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διάρκεια, συχνότητα, περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της.
Ενεργειακός ελεγκτής εγκατεστημένος σε κράτος μέλος που παρέχει προσωρινά τις υπηρεσίες υπόκειται στις ισχύουσες από την Κυπριακή νομοθεσία διατάξεις επαγγελματικού η διοικητικού χαρακτήρα, αλλά δεν υποχρεούται να εγγραφεί ή να συμμετέχει ως μέλος σε τοπικούς η άλλους συλλόγους.

Ο χρόνος διεκπεραίωσης κυμαίνεται από 1 έως 4 μήνες.

Ανακοινώσεις

Γραφείο Τύπου