Loading...

Γενικά

Για να έχει την δυνατότητα φυσικό πρόσωπο ή Νομικό Πρόσωπο να διενεργεί εγκαταστάσεις συστημάτων κλιματισμού, θέρμανσης, εξαερισμού και ζεστού νερού χρήσης στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων του 2006 έως 2020, απαιτείται η εξασφάλιση σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής σε μητρώο που διατηρεί η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.


Δικαίωμα εγγραφής έχουν Φυσικά Πρόσωπα (πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή Νομικά Πρόσωπα που εδρεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Αδειοδοτημένοι ή/και πιστοποιημένοι σε άλλα κράτη μέλη

Εγκαταστάτες τεχνικών συστημάτων κτιρίων δύνανται να εγκατασταθούν στην Δημοκρατία και να παρέχουν υπηρεσίες εγκατάστασης τεχνικών συστημάτων κτιρίων στην επικράτεια της Δημοκρατίας εφόσον εγγραφούν στο μητρώο εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων κτιρίων υποβάλλοντας αίτηση.

Εγκαταστάτης τεχνικών συστημάτων κτιρίων εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, δύναται να παρέχει υπηρεσίες στην επικράτεια της Δημοκρατίας, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο και χωρίς την υποχρέωση έκδοσης άδειας, νοουμένου ότι μετακινείται στη Δημοκρατία προκειμένου ναασκήσει προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες του και είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος και ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στο κράτος αυτό, με δικαίωμα στο εν λόγω κράτος μέλος να παρέχει υπηρεσίες ανάλογες με αυτές που προτίθεται να διενεργήσει στη Δημοκρατία.

Η αρμόδια αρχή, κρίνει κατά περίπτωση, το προσωρινό και περιστασιακό χαρακτήρα της παροχής υπηρεσίας και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διάρκεια, συχνότητα (δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) σχετικές εργασίες ανά έτος) περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της και για σκοπούς ελέγχου.

Τέλη Eγγραφής

➢ Εγγραφή Εγκαταστάτη Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίου: €130+ΦΠΑ ➢ Ανανέωση εγγραφής κάθε έξι (6) συνεχόμενα έτη: €65+ΦΠΑ

Η επαγγελματική άδεια ισχύει για 6 έτη. Το τέλος ανανέωσης της εγγραφής ανά έξι (6) συνεχόμενα έτη είναι €65 + ΦΠΑ. Εγγραφή σε πρόσθετη κατηγορία/κατηγορίες συστημάτων δεν έχει επιπρόσθετο κόστος (€0).
Ο χρόνος εξέτασης της αίτησης για την εγγραφή στο μητρώο κυμαίνεται από 1 μέχρι 2 μήνες.

Ανακοινώσεις

Γραφείο Τύπου