Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Ενημέρωση  |  Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Ανακοινώσεις

Τι άλλαξε στις ενεργειακές ετικέτες ηλεκτρικών συσκευών από 1η Μαρτίου 2021

Νέα ενεργειακή ετικέτα στις ηλεκτρικές συσκευές υιοθετεί η Κύπρος από 1η Μαρτίου 2021, μαζί με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την αναμόρφωση της σήμανσης να κρίνεται αναγκαία, καθώς η ισχύουσα κατάταξη προκαλεί σύγχυση στους καταναλωτές. Κι αυτό γιατί στις ανώτερες κατηγορίες Α+, Α++ και Α+++ συνωστίζονται πολλές συσκευές, σε αντίθεση με τις κατώτερες κατηγορίες οι οποίες είναι άδειες, αφού οι πιο ενεργοβόρες συσκευές έχουν πλέον απαγορευτεί στην αγορά.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας πληροφορεί τους καταναλωτές πως για τη διόρθωση αυτής της κατάστασης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί η ετικέτα ως εξής: Όλες οι κατηγορίες με «+» θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν από την κλίμακα A έως G. Η κατηγορία Α (πράσινη) καταναλώνει τη λιγότερη ενέργεια και η κατηγορία G (κόκκινη) την περισσότερη.

Η ανώτατη κατηγορία Α θα είναι, προς το παρόν, κενή για να υπάρχει χώρος για τις πιο ενεργειακά αποδοτικές συσκευές, που θα παραχθούν στο μέλλον. Αφήνοντας περιθώριο για αυστηρότερα πρότυπα, η Κομισιόν έχει σκοπό να ενθαρρύνει την καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη, πέραν από τη βοήθεια που παρέχει η ενεργειακή ετικέτα στους καταναλωτές για να συγκρίνουν την κατανάλωση και να επιλέξουν τα λιγότερο ενεργοβόρα προϊόντα και, κατά συνέπεια, να εξοικονομούν χρήματα. Επιπλέον, η ετικέτα αποτελεί κίνητρο για τις επιχειρήσεις ώστε να επενδύουν στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων.

Αρχικά η νέα ετικέτα θα εφαρμοστεί από 1η Μαρτίου 2021 στις ακόλουθες τέσσερις ομάδες προϊόντων και θα πρέπει να είναι ορατή στα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα: Ψυγεία οικιακής χρήσης και ψυγεία συντήρησης κρασιού, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια και πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων και ηλεκτρονικές οθόνες. Οι νέες ενεργειακές ετικέτες θα επεκταθούν και στις πηγές φωτός, δηλαδή τους λαμπτήρες από 1η Σεπτεμβρίου 2021 και σε άλλες ομάδες προϊόντων σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι νέες ενεργειακές ετικέτες περιλαμβάνουν, επίσης, έναν κωδικό QR. Με τη σάρωση του κωδικού QR, οι καταναλωτές και οι καταναλώτριες μπορούν να βρουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο του προϊόντος, όπως δεδομένα σχετικά με τις διαστάσεις, τα ειδικά χαρακτηριστικά ή τα αποτελέσματα δοκιμών, ανάλογα με τη συσκευή. Όλες οι συσκευές που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να καταχωρίζονται σε μια νέα πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων — το Ευρωπαϊκό μητρώο προϊόντων για τις ενεργειακές ετικέτες (EPREL). Αυτό θα διευκολύνει περαιτέρω τη σύγκριση παρόμοιων προϊόντων στο μέλλον.

Από την 1 Μαρτίου θα τεθούν επίσης σε ισχύ ορισμένοι κανόνες «οικολογικού σχεδιασμού» — ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα επισκευής και την υποχρέωση των κατασκευαστών να διατηρούν τα ανταλλακτικά διαθέσιμα επί μια σειρά ετών μετά την τελευταία διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά. Οι κανονισμοί αυτοί αφορούν κυρίως τις επικαιροποιημένες ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης και ενισχύουν το δικαίωμα των καταναλωτών και των καταναλωτριών να επισκευάζουν τα προϊόντα, ενώ επίσης στηρίζουν την κυκλική οικονομία.

Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς θα υποχρεούνται πλέον να διαθέτουν στους επαγγελματίες επισκευαστές μια σειρά βασικών εξαρτημάτων (κινητήρες και ψήκτρες κινητήρων, αντλίες, αποσβεστήρες κραδασμών και ελατήρια, τύμπανα πλυσίματος κ.λπ.) για τουλάχιστον 7-10 έτη μετά τη διάθεση στην αγορά της ΕΕ του τελευταίου τεμαχίου ενός μοντέλου. Και για τους τελικούς χρήστες (δηλαδή τους καταναλωτές και τις καταναλώτριες που δεν είναι επαγγελματίες επισκευαστές ή επισκευάστριες, αλλά επιθυμούν να πραγματοποιούν μόνοι ή μόνες τους τις επισκευές), οι κατασκευαστές πρέπει να διαθέτουν ορισμένα ανταλλακτικά επί αρκετά χρόνια μετά την απόσυρση ενός προϊόντος από την αγορά — προϊόντα όπως θύρες ή μεντεσέδες και στεγανοποιητικά χωρίσματα, που προσφέρονται για ιδιοεπισκευές. Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης όλων αυτών των εξαρτημάτων είναι 15 εργάσιμες ημέρες μετά την παραγγελία.

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΔΩ

Σχετικά Άρθρα