Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Ενημέρωση  |  Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Ανακοινώσεις

Μείωση και όχι αύξηση στο τέλος ΑΠΕ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) επιθυμεί να ξεκαθαρίσει ότι η Κυβέρνηση δεν σκοπεύει στο άμεσο μέλλον να προχωρήσει στην επιβολή τέλους ΑΠΕ και ΕΞΕ στις οδικές μεταφορές, όπως ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών (ΚΣΚ) διατείνεται, παραπληροφορώντας την κοινή γνώμη.

Η πρόνοια την οποία επικαλείται σε ανακοίνωσή του ο ΚΣΚ, ζητώντας μάλιστα την απόσυρσή της από το νομοσχέδιο που βρίσκεται ενώπιον της Βουλής και αναβαθμίζει τη λειτουργία του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ), ανέκαθεν υπήρχε στη νομοθεσία που έως σήμερα ρυθμίζει τη λειτουργία του Ταμείου. Συνεπώς, δεν αφορά νέα πρόνοια, αλλά μεταφορά υφιστάμενης πρόνοιας από τον ένα νόμο στον άλλο.

Συγκεκριμένα, στο εδάφιο (1) του άρθρου 10 του Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο του 2013 (112(I)/2013), ως ισχύει σήμερα, καθορίζονται οι πόροι του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ. Η παράγραφος (β) προνοεί την επιβολή και είσπραξη τέλους κατανάλωσης σε ενεργειακά προϊόντα εκτός του ηλεκτρισμού, όπως για παράδειγμα τα συμβατικά καύσιμα.

Από το 2013 μέχρι σήμερα, η Κυβέρνηση δεν προχώρησε με την επιβολή τέτοιου τέλους στα καύσιμα κίνησης/θέρμανσης, παρόλο που η επιβολή υψηλών φόρων στα υγρά καύσιμα είναι πλέον προσφιλής πρακτική που εφαρμόζεται σχεδόν από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, στο πλαίσιο της πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης, για αποτροπή ή μείωση της χρήσης συμβατικών καυσίμων και της υποβοήθησης της μετάβασης προς μία πράσινη οικονομία.

Το Υπουργείο Ενέργειας τονίζει ότι δεν υπάρχει πρόθεση να τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω πρόνοια εντός τους επόμενου έτους, δεδομένου του διεθνούς φαινομένου ανατιμήσεων στην αγορά ενέργειας που επηρεάζει και τους Κύπριους καταναλωτές. Αντίθετα η Κυβέρνηση και το ΥΕΕΒ βρίσκονται σε εγρήγορση και με γνώμονα το συμφέρον των Κυπρίων πολιτών, έχουν λάβει σειρά από αντισταθμιστικά μέτρα για αντιμετώπιση των αυξήσεων τόσο στο ηλεκτρικό ρεύμα όσο και στα καύσιμα, όπως η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ και του φόρου κατανάλωσης, ενώ έχουν υιοθετηθεί επιπλέον μηχανισμοί για έλεγχο της αγοράς από την αισχροκέρδεια.

Η βούληση του ΥΕΕΒ για προστασία των καταναλωτών καταγράφεται και από την προσπάθεια μείωσης του ύψους του τέλους κατανάλωσης και, κατά συνέπεια, των λογαριασμών ηλεκτρισμού, που θα επέλθει κατά τα πρώτα χρόνια της εφαρμογής της νέας μεθοδολογίας που θεσπίζεται με την προτεινόμενη νομοθεσία. Είναι γι’ αυτό που το ΥΕΕΒ ζητά από τη Βουλή να προωθήσει προς ψήφιση τη νομοθεσία το συντομότερο δυνατόν, ώστε να επωφεληθούν οι καταναλωτές.

Όσον αφορά στο αίτημα του ΚΣΚ για συμμετοχή των Συνδέσμων Καταναλωτών στη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, επικαλούμενος λόγους διαφάνειας, σημειώνουμε ότι η εξαμελής Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου που απαρτίζεται από τους Γενικούς Διευθυντές ή εκπροσώπους τους, του ΥΕΕΒ, του Υπουργείου Οικονομικών, της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, τον Γενικό Λογιστή της ΚΔ, τον Διευθυντή Ενέργειας του ΥΕΕΒ και εκπρόσωπο του ΕΤΕΚ, λαμβάνει αποφάσεις και ενεργεί με πλήρη διαφάνεια, προς το συμφέρον των πολιτών.

Το ΥΕΕΒ συστήνει στον ΚΣΚ πριν προχωρεί σε ανακοινώσεις οι οποίες παραπληροφορούν την κοινή γνώμη, να λαμβάνει προηγουμένως ασφαλή πληροφόρηση από το Υπουργείο μας

Σχετικά Άρθρα