Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Ενημέρωση  |  Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Ανακοινώσεις

Ερευνητικό έργο ανέδειξε τις καινοτόμες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας για βελτίωση του ισοζυγίου των ΑΠΕ στην Κύπρο

Καίριο ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και στην επίτευξη των στόχων για την ενέργεια και το κλίμα  έχει η τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας. H εν λόγω τεχνολογία, η οποία συνοδεύει τη χρήση ενέργειας από ΑΠΕ ή μπορεί να λειτουργήσει και από μόνη της ως μέρος του δικτύου, πέρα από σημαντική παράμετρος στην προσπάθεια αύξησης του μεριδίου των ΑΠΕ που εγχέεται στα δίκτυα, μπορεί παράλληλα να βοηθήσει στην ευστάθεια του δικτύου και στην ασφάλεια του ενεργειακού μας εφοδιασμού.

Σε απομονωμένα δίκτυα, όπως αυτό της Κύπρου, η ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας θεωρείται επιτακτική ανάγκη για λόγους ασφάλειας, τροφοδοσίας, αξιοποίησης των υποδομών, εισροής ΑΠΕ, μείωσης εκπομπών, εγχώριας προστιθέμενης αξίας και αειφορίας.

Το ερευνητικό έργο SREC (SREC - Storage and Renewables Electrifying Cyprus), το οποίο διήρκεσε δύο χρόνια και ολοκληρώνεται αυτή την περίοδο, μέσα από την ανάλυση του ενεργειακού ισοζυγίου της Κύπρου, έχει αναδείξει τις καινοτόμες τεχνολογίες αποθήκευσης που απαιτεί το σύστημα ενέργειας στην Κύπρο, με σκοπό να επιτευχθεί η βελτίωση του ισοζυγίου των ΑΠΕ στο σύστημα μεταφοράς (π.χ. κεντρικό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας).

Οι επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι του έργου, το οποίο εντάσσεται στην ερευνητική πρόσκληση «INTEGRATED» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, ήταν οι εξής:

  • Επιλογή και αξιολόγηση εφαρμογών αποθήκευσης στην Κύπρο, λαμβάνοντας υπόψη:

o   Τις τεχνολογικές εξελίξεις.

o   Θέματα βελτιστοποίησης χρήσης του δικτύου (μεταφοράς και διανομής).

o   Τη δυνατότητα προγραμματισμού.

o   Τη διαθεσιμότητα πόρων.

Μέσω οικονομικής τεχνικής ανάλυσης επιλέγηκε ένας συνδυασμός τεχνολογιών αποθήκευσης, με μέγιστη δυνατότητα διείσδυσης ΑΠΕ και το χαμηλότερο κόστος του συστήματος (system-cost):

  • Δημιουργία σεναρίων ανάπτυξης συστημάτων αποθήκευσης/υβριδικών συστημάτων, σε ολόκληρη την Κύπρο για την επίτευξη μεριδίου διείσδυσης ΑΠΕ κατά τουλάχιστον 50% μέχρι το 2030.
  • Δημιουργία ενός εικονικού μοντέλου ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου, ενσωματώνοντας συστήματα αποθήκευσης/υβριδικά συστήματα και αξιολογώντας το αναφορικά με την ευελιξία και λειτουργικότητα του από τη μια, και την αποδοτικότητα χρήσης πόρων και σχετικής εξοικονόμησης από την άλλη.
  • Παροχή ενδελεχούς επισκόπησης σχετικά με τη χωρητικότητα του δικτύου, τη διαχείρισή του, το οικονομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, τη δημόσια αποδοχή και την αναζήτηση τρόπων να ξεπεραστούν τα εμπόδια που υπάρχουν από τη διείσδυση των ΑΠΕ-αποθήκευσης ενέργειας στην αγορά ηλεκτρισμού.
  • Παροχή μέσων ευελιξίας στο ηλεκτρικό δίκτυο, μειώνοντας την τυπική καθημερινή και εποχιακή διακύμανση που πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, βελτιώνοντας έτσι τη λειτουργική σταθερότητα και ασφάλεια και βελτιώνοντας την αποδοτική τους χρήση (συμβολή στην εξοικονόμηση Ενέργειας).
  • Αξιολόγηση δύο σεναρίων για πιθανή εφαρμογή συστημάτων αποθήκευσης ή/και υβριδικών συστημάτων, τα οποία περιλήφθηκαν στο συνολικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των μελετών, νέων επενδύσεων και των αδειών. Έτσι, από τη μία πλευρά θα παραδοθούν ελκυστικές και ελάχιστου κινδύνου δοκιμαστικές εφαρμογές για ανάπτυξη έργων αποθήκευσης από πιθανούς επενδυτές, ενώ παράλληλα θα μεταφερθεί σημαντική τεχνογνωσία στις κυπριακές αρχές και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από την άλλη.

Όπως έχει διαφανεί από τα διάφορα παραδοτέα του ερευνητικού έργου, γίνεται παροχή ενός συνόλου πιθανών ευκαιριών επένδυσης συστημάτων αποθήκευσης / υβριδικών συστημάτων, τα οποία θα μπορούν να ενταχθούν στο ενεργειακό σύστημα της Κύπρου, προσελκύοντας σημαντικές ταμειακές ροές και αντιμετωπίζοντας ενεργειακά ζητήματα με βιώσιμο τρόπο.

Στα πλαίσια του πιο πάνω έργου τα μέλη της κοινοπραξίας RTD Talos (συντονιστής), Hystore Tech Limited, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Kalero Ltd και Frederick Research Center (FRC), διοργανώνουν δύο ημερίδες με θέμα την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, και άλλα θέματα σχετικά με την αποθήκευση ενέργειας. Οι ημερίδες θα διεξαχθούν διαδικτυακά την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 από τις 10.30 π.μ. έως 13.30 μ.μ. και την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 από τις 10.30 π.μ. μέχρι τις 13.30 μ.μ. Οι παρουσιάσεις θα είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Για εγγραφή, ακολουθήστε τον σύνδεσμο Δήλωση Συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ.

Σχετικά Άρθρα