Loading...
 
Home  |  Sections  |  Μεταφορές

Μεταφορές

Η χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις μεταφορές ρυθμίζεται από τον περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμο του 2022 (Ν.160(Ι)/2022), καθώς και από αριθμό Διαταγμάτων τα οποία βρίσκονται εν ισχύει δυνάμει του εν λόγω Νόμου.

Στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων των μεταφορών, οι προμηθευτές καυσίμων κίνησης έχουν υποχρέωση για ανάμιξη βιοκαυσίμων που πληρούν τα κριτήρια αειφορίας στη βενζίνη και το ντίζελ, έτσι ώστε το μέσο ετήσιο ποσοστό βιοκαυσίμων στα συμβατικά καύσιμα να είναι τουλάχιστον στο 7,3% σε ενεργειακό περιεχόμενο, καθώς και στόχο για μείωση κατά 6% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα καύσιμα που διαθέτουν στην Κυπριακή Αγορά σε σύγκριση με το βασικό πρότυπο καυσίμου. Η χρήση των βιοκαυσίμων συνεισφέρει και στο δεύτερο στόχο των μεταφορών για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 6%.

Οι νέοι στόχοι για τις μεταφορές μέχρι το 2030 σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι υπό διαβούλευση μέσω του πακέτου μέτρων ‘Fit for 55’. Δεδομένου ότι τίθενται στόχοι και για τις αερομεταφορές και τη ναυτιλία, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και η Υπηρεσία Ενέργειας, στα πλαίσια συμμόρφωσης με τους νέους στόχους, θα αξιολογήσει το ποσοστό βιοκαυσίμων που αναμιγνύονται στα συμβατικά καύσιμα, έτσι ώστε να θέσει τα κατάλληλα επίπεδα για την επίτευξη των νέων στόχων, λαμβάνοντας υπόψη και τις άλλες ανανεώσιμες πηγές που δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στον τομέα των μεταφορών.

Επιπρόσθετα η Υπηρεσία Ενέργειας προχωρεί στον υπολογισμό του ενδεικτικού-συγκριτικού κόστους συμβατικών καυσίμων (βενζίνης και ντίζελ), υγραερίου κίνησης και ηλεκτρισμού για απόσταση 100 χιλιομέτρων, δηλαδή κόστος σε € ανά 100 χιλιόμετρα, για σκοπούς ενημέρωσης των καταναλωτών, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας.

Announcements

Press Office