Loading...
 
Home  |  Sections  |  Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος

Στόχοι Ηλεκτρικής Διασύνδεσης

Ποιοι οι λόγοι που οδηγούν στην ηλεκτρική διασύνδεση;

Για την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της, η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει τις διασυνοριακές ηλεκτρικές διασυνδέσεις.  Η σύνδεση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού και να ενσωματώσει περισσότερη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, στις αγορές ενέργειας.

 Σε περίπτωση αποτυχίας μιας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ή σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μπορούν να βασίζονται στις γειτονικές χώρες για να εισάγουν την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζονται.  Χωρίς διασυνοριακές υποδομές είναι αδύνατη η αγοραπωλησία ηλεκτρικής ενέργειας εκτός συνόρων. Επομένως, η σύνδεση των απομονωμένων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη για σκοπούς ασφάλειας  εφοδιασμού. Οι αξιόπιστες συνδέσεις με τις γειτονικές χώρες μειώνουν επίσης τον κίνδυνο διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, μειώνουν την ανάγκη κατασκευής νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και διευκολύνουν τη διαχείριση μεταβλητών πηγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως η ηλιακή ενέργεια και ο άνεμος.  Για παράδειγμα, το πλεόνασμα ανανεώσιμης ενέργειας που παράγεται σε μία χώρα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε άλλη χώρα όπου η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια είναι υψηλή, μέσω νέων διασυνδέσεων.

Στόχοι ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο διασύνδεσης τουλάχιστον 10% έως το 2020, προκειμένου να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνδέσουν την εγκατεστημένη παραγωγική ικανότητα σε ηλεκτρική ενέργεια.  Αυτό σημαίνει ότι κάθε χώρα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρικές διασυνδέσεις που επιτρέπουν τη μεταφορά τουλάχιστον 10% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα σύνορά της προς τις γειτονικές χώρες.

Ο στόχος για το 2020 προκύπτει από το κάλεσμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2014. Την ίδια στιγμή, το Συμβούλιο κάλεσε επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με το πώς θα επιτευχθεί διασύνδεση 15% έως το 2030.

Ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ηλεκτρική διασύνδεση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων ηλεκτρικής διασύνδεσης, το 2016 συγκρότησε σχετική ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Η ομάδα παρέχει τεχνικές συμβουλές και παρουσιάζει εκθέσεις, μεταξύ άλλων σχετικά με την ικανότητα διασύνδεσης στην Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αποδοχή του κοινού.  Ακολουθώντας τις συστάσεις της ομάδας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την εφαρμογή του στόχου για 15% ηλεκτρική διασύνδεση το 2030.

Στόχος ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Κύπρο

Η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση η δυναμικότητα της θα ανέρχεται στα 1000 MW ενώ στη δεύτερη φάση σε 2000 MW.  Μέχρι το 2030 η διασύνδεση θα πρέπει να ικανοποιεί / καλύπτει τη ζήτηση στην Κύπρο σε ώρες αιχμής, η οποία αναμένεται ότι θα ανέρχεται στα 1000 MW.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ENTSO-E και πρακτικές που ακολουθούν τα κράτη μέλη, ο συνήθης στόχος για τη δυναμικότητα της διασύνδεσης είναι 20% - 30%.  Η αναμενόμενη συνολική εγκατεστημένη ισχύς στην Κύπρο μέχρι το έτος 2030 θα είναι 1500 MW (χωρίς ΑΠΕ) και 2500 ΜΒ (συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ).  Η Κύπρος επιδιώκει να ορίσει τον εθνικό της στόχο βασισμένο στην πραγματική ροή καθώς  επίσης και στα ευρήματα της μελέτης κόστους - οφέλους του EuroAsia Interconnectοr με διασύνδεση 15% και χωρητικότητα 150 MW.    

Πηγές

https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_en

ΕΣΔΕΚ Κύπρου

Related Publications

Announcements

Press Office