Loading...
 
Home  |  Sections  |  Πετρελαιοειδή

Έλεγχοι Καυσίμων σε Πλοία

Η Εκτελεστική Απόφαση 2015/253 της Επιτροπής για τον καθορισμό των κανόνων σχετικά με τη δειγματοληψία και την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο, καθορίζει τους κανόνες για τη συχνότητα και τον τρόπο διενέργειας των επιθεωρήσεων ελέγχου των καυσίμων πλοίων.

Οι επιθεωρήσεις σε πλοία σχετικά με τον έλεγχο της περιεκτικότητας των καυσίμων τους σε θείο, διενεργούνται από τους Εντεταλμένους Επιθεωρητές του Υπουργείου σε συνεργασία με Επιθεωρητές Πλοίων του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο αποτελεί συναρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμου του 2022 (Ν. 106(I)/2022).

Όταν κατόπιν επιθεώρησης, διαπιστωθεί μέσω εργαστηριακής ανάλυσης ότι η περιεκτικότητα των προς χρήση καυσίμων πλοίων σε θείο υπερβαίνει την καθορισμένη από τη νομοθεσία, τότε απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου από Επιθεωρητή Πλοίων και ο Αρχιεπιθεωρητής επιβάλλει στο πλοίο διοικητικό πρόστιμο με βάση τις πρόνοιες του Νόμου.

Announcements

Press Office