Loading...
 
Home  |  Sections  |  Αγορά Ηλεκτρισμού  |  Αγορά Ηλεκτρισμού

Ομάδα Συντονισμού για τον Ηλεκτρισμό

Η Ομάδα Συντονισμού για τον Ηλεκτρισμό έχει ως κύριο σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό των μέτρων πολιτικής για την ηλεκτρική ενέργεια που έχουν διασυνοριακό αντίκτυπο. Ανταλλάσσει επίσης εμπειρίες, βέλτιστες πρακτικές και τεχνογνωσία σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, της επάρκειας παραγωγής και της διασυνοριακής σταθερότητας του δικτύου, και επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον σχεδιασμό των πρωτοβουλιών πολιτικής της.

Τα μέλη της ομάδας εκπροσωπούν:

  • την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προεδρεύει και συντονίζει τις συναντήσεις της Ομάδας,
  • τις εθνικές κυβερνητικές αρχές, ιδίως υπουργεία αρμόδια για την ενέργεια,
  • τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας,
  • τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER),
  • το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας).

Announcements

Press Office