Loading...
 
Home  |  Press Room  |  Announcements

Press Room

Announcements

Ξεπεράσαμε κατά 4% τον στόχο συνολικής διείσδυσης ΑΠΕ για το 2020 - Φτάσαμε το 17%

Χαιρετισμός της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κας Νατάσας Πηλείδου στα εγκαίνια έξι φωτοβολταϊκών Πάρκων του Ομίλου Green Energy, στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας, Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021.

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για τα εγκαίνια των έξι φωτοβολταϊκών πάρκων του Ομίλου Green Energy, συνολικής δυναμικότητας 16,82 MW, στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Μαλούντας. Πρόκειται για μια ακόμα σημαντική επένδυση από τον Όμιλο στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, η οποία φέρνει το σύνολο των έργων υπό τη διαχείρισή του στα 42,69 MW και υλοποιείται στο πλαίσιο του «Σχεδίου για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με Τελική Κατάληξη των Έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού», που προκήρυξε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας τον Οκτώβριο του 2017.

Όπως γνωρίζετε, ο πράσινος ενεργειακός μετασχηματισμός αποτελεί έναν από τους πέντε πυλώνες του κυβερνητικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος… το αύριο», το οποίο θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας μας τις επόμενες δεκαετίες. Η σταδιακή μας μετάβαση σε ένα πράσινο, ενεργειακό προφίλ και στην κυκλική οικονομία, προσφέρει νέες θέσεις εργασίας, ευκαιρίες βιώσιμης διαβίωσης στους συμπολίτες μας και προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και εξωστρέφειας στις επιχειρήσεις μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει χαράξει και υλοποιεί μία πολυδιάστατη στρατηγική για επίτευξη των στόχων που μας αναλογούν μέσα από το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Το Εθνικό μας Σχέδιο χαρτογραφεί, ακριβώς, τα μέτρα και τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμόσουμε για προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας μέχρι το 2030, θέτοντας παράλληλα και τις βάσεις για διαμόρφωση της στρατηγικής μας για κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050.

Με συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια ύψους €334 εκατομμυρίων για την απευθείας προώθηση της πράσινης οικονομίας κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, από τα συνολικά €547 εκατομμύρια που εξασφαλίσαμε για την επταετία, προτεραιότητά μας είναι:

  • Η ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και η άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.
  • Η αποτελεσματική λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού και της νεοσύστατης αγοράς φυσικού αερίου.
  • Η ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών στην αγορά ενέργειας και η μείωση του κόστους ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
  • Η παροχή κινήτρων για ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας όσον αφορά στις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν από νοικοκυριά και επιχειρήσεις προς μία πράσινη και κυκλική οικονομία και, φυσικά, η προώθηση έργων ενεργειακής απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
  • Η επένδυση σε έρευνα και νέες τεχνολογίες όπως τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, η ετοιμασία ψηφιακής πλατφόρμας για έργα ΑΠΕ και ενεργειακή ανακαίνιση κτηρίων, η ψηφιοποίηση του ενεργειακού τομέα και η χρήση του υδρογόνου.
  • Η υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων και η εφαρμογή αναβαθμισμένου νομοθετικού πλαισίου.

Ήδη, πρέπει να σημειώσω, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που έχουμε για το 2020, κατά τη χρονιά που μας πέρασε καταφέραμε να έχουμε στην Κύπρο συνολική διείσδυση ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας που ανήλθε στο 17%, με τον εθνικό μας στόχο να ήταν στο 13%. Επιπρόσθετα, συμπεριλαμβανομένων και των έξι πάρκων που εγκαινιάζουμε σήμερα, η δυναμικότητα των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο ανέρχεται πλέον στα 297 MW, από τα συνολικά 467 MW από ΑΠΕ.

Φυσικά, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για ολοκλήρωση του συνόλου των 220 και πλέον εμπορικών έργων ΑΠΕ που είναι υπό υλοποίηση στο πλαίσιο των Σχεδίων Χορηγιών που τρέξαμε από το 2017 μέχρι το 2019.

Κυρίες και Κύριοι,

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως για να φθάσουμε στην επιδιωκόμενη αειφόρο ανάπτυξη, πρέπει να γίνουν ακόμα πάρα πολλά. Με αφετηρία τα όσα έχουμε πετύχει ήδη, οφείλουμε να δουλέψουμε συντονισμένα, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, για να θέσουμε πολύ πιο φιλόδοξους στόχους και να καταρτίσουμε τις πολιτικές εκείνες που θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας στη βάση της Συμφωνίας του Παρισιού και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Δεν θα σας καθυστερήσω περισσότερο. Επιτρέψτε μου μόνο, κλείνοντας, να συγχαρώ θερμά τη Διεύθυνση και το προσωπικό του Ομίλου Green Energy για τα φωτοβολταϊκά πάρκα που εγκαινιάζουμε, και να τους ευχηθώ πάντα επιτυχίες και καλές δουλειές.

Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας.

Related Articles