Loading...
 
Home  |  Press Room  |  Χρήσιμες πληροφορίες για Ευρωπαίους πολίτες  |  Επιθεωρητές Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού

Προϋποθέσεις

Η εγγραφή στο Μητρώο Επιθεωρητών Συστημάτων Θέρμανσης και Μητρώο Επιθεωρητών Συστημάτων Κλιματισμού αφορά φυσικά πρόσωπα τα οποία:

(α) Έχουν υποβάλει στην αρμόδια αρχή, αίτηση για εγγραφή.
(β) η αίτηση εγγραφής συνοδεύεται από:

(i) το τέλος εγγραφής

(ii) φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

(iii) πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)

(iv) βεβαίωση επιτυχίας στις εξετάσεις επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης και επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού που διοργάνωσε ο οργανισμός αξιολόγησης∙

(v) πιστοποιητικά προϋπηρεσίας όπου θα τεκμηριώνεται η επαγγελματική πείρα (καθήκοντα, ευθύνες, χρονικές περίοδοι).

(γ) το πρόσωπο αυτό διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

(i) να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Ε.ΤΕ.Κ.) στον κλάδο της Μηχανολογικής Μηχανικής, σε περίπτωση Κύπριου πολίτη, ή στο αρχείο μηχανικών, σε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου,

(ii) κατέχει βεβαίωση επιτυχίας σε εξετάσεις που διοργανώνονται από οργανισμό αξιολόγησης,

(iii) κατέχει πιστοποιητικό για την κατηγορία I βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 303/2008 που εκδίδεται από το φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Κανονισμού 5 των περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αεριών Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Επιχειρήσεων και Προσωπικού όσον αφορά Σταθερό Εξοπλισμό Ψύξης, Κλιματισμού και Αντλιών Θερμότητας) Κανονισμών του 2010, όπως αυτός εκάστοτε αντικαθίσταται ή τροποποιείται.

(iv) έχει τρία (3) χρόνια συναφή πείρα.

Announcements

Press Office